Referanser

Referanser

Se referanser fra våre fornøyde oppdragsgivere.

Oppføring av bolig på grava hyggefelt

Jeg har jobbet med AS Industrivedlikehold ved flere anledninger, og basert på mine erfaringer forespurte jeg også da jeg skulle bygge hus på Heistad i Porsgrunn. Grunnflaten på huset er ca. 160 m2, med full kjeller, samt to etasjer. Vi brukte Jackon elementer til grunnmuren, støpte kjellergulvet og 1. etasje gulv. Det var gulvvarme i betonggulvene både i kjeller og 1. etg. Prosjektet inkluderte også garasje.

Helt fra begynnelsen hadde vi god kontakt med IVH. De ga et detaljert anbud med en bra pris. Under anbudsrunden kom de også med tekniske råd. Det som var det beste var kommunikasjonen underveis og hvordan de stilte opp når vi trengte det. Før hvert støp kom de innom og sjekket at alt var tilfredsstillende. De kom til avtalt tid, var raske og profesjonelle, og resultatet ble utrolig bra.

Jeg anbefaler AS Industrivedlikehold og Poul på det varmeste.

Merethe Pepevnik

Jobb utført på brygge våren 2014

Jeg kontaktet AS Industrivedlikehold v. Poul i januar og vi ble enig om en befaring av min brygge. Det resulterte i en restaurering, som jeg er meget godt fornøyd med. Alt vi avtalte om tidsbruk, materialforbruk og kostnadsramme, ble fulgt opp av AS Industrivedlikeholds ansatte på en meget god måte. Det er alltid en glede å avtale en jobb med folk som holder dato og klokkeslett uansett vær og ev. andre hinder. Dersom det er noen som ønsker en slik jobb utført så er det bare å ta kontakt.

Må til slutt bare få lov til å si tusen takk for meget godt utført arbeide.

Med vennlig hilsen
Runar Anker Mikkelsen

Reparasjon av brygge

I 2011 bygde ny trebrygge ved vår hytte i Risø, og denne sto ferdig i 2010. Den ble tatt av isen to vintre på rad.

Sommeren 2013 bestemte vi oss for å bruke AS Vedlikehold v/Poul Asle Enoksen, som kunne sette opp en brygge i betong. Inspeksjonen ble foretatt av Enoksen og tilbud på «totalentreprisen» ble gitt, der både pris og tidspunkt for reparasjonen. Vi fikk gode råd om søknadsprosedyre overfor kommunen.

Vi er svært fornøyd med resultatet. AS Industrivedlikehold er et profesjonelt firma som gjennomførte arbeidet i tråd med lovet standard, pris og angitt tidsfrist. Betongen måtte pumpes i slanger som ble lagt over naboens eiendom, men firmaet ryddet flott opp etter seg slik at vi unngikk klager eller misnøye fra naboen.

Morten Lønstad

Betongmur

AS Industrivedlikehold satte opp en 3 meter høy betongmur som sikrer at vår garasje står trygt mot en li i bakkant av denne. Denne muren er 37 meter lang. I etterkant av denne jobben ble industrivedlikehold også bedt om å støpe plate til vår garasje samt ringmur på denne.

Jobben ble utført til avtalt tid. Personene som utførte jobben stilte opp hver dag slik at det var kontinuitet i mannskapene. Industrivedlikehold satte på ekstra mannskaper ved behov under jobben. Dette var f.eks. ved pumping av betong.

Jobben ble utført med egnet utstyr og god fokus på sikkerhet.

Resultatet av arbeidet ble en bra og solid mur, samt en solid plate til vår garasje. Pris ble som avtalt og ekstraarbeid ble utført  etter samme enhetspriser som ble benyttet i fastprisen.

Stig Myrland

Andre referanser

Norcem

norcem.no

Hydro

hydro.no

Eramet

eramet.no