...

AS Industrivedlikehold

Alt innen betong

Om oss

AS Industrivedlikehold ble etablert i 1983. Vi har vært i bransjen i over 40 år, og er stolte over å ha vært her så lenge. I dag har vi 7 ansatte, og tar alle oppdrag innen betong og mur i Grenland, Porsgrunn og Skien. Behøver du gulvstøp? Gulvstøp er en av de vanligste oppgavene vi utfører. Ved avtale tar vi også oppdrag mellom Risør og Oslo.

Fornøyde kunder i fokus

Vi vil som hovedleverandør ha som mål å tilfredsstille våre kunders behov. Dette oppnår vi best ved bruk av egen kompetanse, kombinert med gode avtaler med våre underleverandører. Våre samarbeidspartneres bidrag gjør oss i stand til å yte dere som kunder assistanse på de fleste områder innen bygg og anlegg. Ta kontakt! Vi har gode referanser.

Ansvarsrett_logo_sort_liten
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.