...

Referanser

Referanser

Her er referanser fra noen av oppdragene vi har utført.

Merethe Pepevnik

Jeg har jobbet med AS Industrivedlikehold ved flere anledninger, og basert på mine erfaringer forespurte jeg også da jeg skulle bygge hus på Heistad i Porsgrunn. Grunnflaten på huset er ca. 160 m2, med full kjeller, samt to etasjer. Vi brukte Jackon elementer til grunnmuren, støpte kjellergulvet og 1. etasje gulv. Det var gulvvarme i betonggulvene både i kjeller og 1. etg. Prosjektet inkluderte også garasje. Helt fra begynnelsen hadde vi god kontakt med IVH. De ga et detaljert anbud med en bra pris. Under anbudsrunden kom de også med tekniske råd. Det som var det beste var kommunikasjonen underveis og hvordan de stilte opp når vi trengte det. Før hver støp kom de innom og sjekket at alt var tilfredsstillende. De kom til avtalt tid, var raske og profesjonelle, og resultatet ble utrolig bra. Jeg anbefaler AS Industrivedlikehold og Poul på det varmeste.

Runar-Anker-Mikkelsen

Jeg kontaktet AS Industrivedlikehold v. Poul i januar og vi ble enig om en befaring av min brygge. Det resulterte i en restaurering, som jeg er meget godt fornøyd med. Alt vi avtalte om tidsbruk, materialforbruk og kostnadsramme, ble fulgt opp av AS Industrivedlikeholds ansatte på en meget god måte. Det er alltid en glede å avtale en jobb med folk som holder dato og klokkeslett uansett vær og ev. andre hinder. Dersom det er noen som ønsker en slik jobb utført så er det bare å ta kontakt. Må til slutt bare få lov til å si tusen takk for meget godt utført arbeide.

Stig Myrland

AS Industrivedlikehold satte opp en 3 meter høy betongmur som sikrer at vår garasje står trygt mot en li i bakkant av denne. Denne muren er 37 meter lang. I etterkant av denne jobben ble industrivedlikehold også bedt om å støpe plate til vår garasje samt ringmur på denne. Jobben ble utført til avtalt tid. Personene som utførte jobben stilte opp hver dag slik at det var kontinuitet i mannskapene. Industrivedlikehold satte på ekstra mannskaper ved behov under jobben. Dette var f.eks. ved pumping av betong. Jobben ble utført med egnet utstyr og god fokus på sikkerhet. Resultatet av arbeidet ble en bra og solid mur, samt en solid plate til vår garasje. Pris ble som avtalt og ekstraarbeid ble utført etter samme enhetspriser som ble benyttet i fastprisen.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.