...

Tjenester

Vi tilbyr mange tjenester innen mur og betong

Forskalling

Vi utfører forskaling med kassetter, og forskaling med vanlige materialer der det kreves. Vi har lang erfaring innen riktig forskaling i Porsgrunn og omegn. Vi utfører også armering av konstruksjoner og vegger.

Gulvstøp og mur

Vi støper og murer kjellergulv, lagergulv, garasjegulv, grunnmurer og ringmurer.

Pussing av mur

Pussing av mur er en ganske enkel jobb, men man må ha kompetanse for å oppnå et godt resultat. Overflaten kan lett bli skjev og bulkete dersom jobben utføres på feil vis. Vi utfører pussing med en erfaren hånd, og du kan forvente å få et optimalt resultat.

Forblending

Skiver av pen naturstein i sin naturlige fasong limes fast til underlaget uten fugemasse mellom. Tykkelsen på disse steinene ligger på rundt 2 cm. De kan brukes både inne og ute, for eksempel på pipe, brannmur, peis eller grunnmur. Forblending passer på de fleste overflater og gir et vakkert utseende. Vi utfører også fasadeforblending og teglsteinsforblending.

Betongsprøyting

En annen for form betongrehabilitering er betongsprøyting. Dette er en metode som ikke gir like pene resultater som sandblåsing og pussing, men som er mer effektiv. Betongsprøyting er vanlig ved rehabilitering av vegger, tak og i tillegg fjellskråninger som skal sikres mot ras.

Betongrehabilitering

Vi utfører betongrehabilitering ved hjelp av sandblåsing. Vi meisler løs ødelagt betong, sandblåser og pusser ut med egnet betong og mørtel.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.